De tijd om je vrouwelijke energie te helen is nu!

Wil je graag weten hoe je als Vrouw een leven kan creëren in harmonie met wie je werkelijk bent zonder dat je jezelf geweld aandoet en dat jou eert in je unieke vrouw-zijn en gaven? 

Bestel dan hier het e-book 'Je Ultieme Gids tot het Manifesteren van je Leven vanuit je Vrouwelijke Essentie' t.w.v. 19,99€ of zet je op de guestlist en ontvang het gratis.

Helen van Trauma

Trauma gaat soms over die ene gebeurtenis die je leven veranderd heeft. In complex trauma gaat het over de som van alle gebeurtenissen die je niet respecteerden in je waarde en integriteit, die een diepe imprint hebben achtergelaten in je zenuwstelsel. Het is deze imprint die nu nog steeds bepaalt hoe je elk moment ervaart.


Trauma is van het lichaam. Traumaverwerking vraagt dat je de fundamentele relatie met je lichaam verandert, opdat je kan beginnen leven in het heden en kan shiften van angst, bevrorenheid en overleven naar Leven.

Vrij van je Verleden

We willen graag vrij zijn, maar toch reageren we vaak vanuit diepe conditioneringen en onverwerkte  ervaringen uit het verleden. In ons opgroeien zijn we bepaalde overtuigingen over onszelf diep gaan belichamen - overtuigingen die we ontleend hebben aan onze ouders en onze omgeving, en die ons vaak nog steeds beperken. 


Vrij worden betekent dat we ons verhaal tot op cellulair niveau gaan herschrijven, opdat we kunnen shiften van het verleden naar het heden. En opdat we vanuit het heden een nieuwe toekomst kunnen laten geboren worden.

Jezelf zijn in Relatie

Of het nu gaat over je sociale relaties, de relatie met je nabije vrienden, familie en dierbaren, of je meest intieme relaties - relaties zijn de hoeksteen van onze levens. Feit is dat we vaak niet geleerd hebben hoe we op een authentieke manier in relatie kunnen zijn met de ander zonder onszelf te verliezen.


Jezelf zijn in relatie betekent leren hoe je dicht bij jezelf kan zijn en dicht bij de ander, en hoe je jezelf je vrijheid kan gunnen en ook de ander zichzelf kan laten zijn. Het is een leren bewegen tussen vrijheid en geborgenheid, tussen nabijheid en ruimte, tussen eigenheid en verbinding.

Intimiteit en Seksualiteit

Intimiteit gaat over toelaten - toelaten van gezien, gehoord en gevoeld te worden in wie je bent, in de naaktheid van je ziel. Seksualiteit voegt daaraan een extra dimensie toe: de dimensie van het fysieke maar ook van het diep sacrale.


Noch intimiteit, noch seksualiteit kunnen met veel voldoening bestaan zonder dat we de diepe relatie met onszelf, ons lichaam en onze seksuele energie cultiveren.


Na aeons van ontkenning is dit ook de tijd waarin de energie van het Sacraal Vrouwelijke (en Mannelijke) opnieuw aan het oppervlak verschijnt in al haar (zijn) sacrale sensualiteit, wildheid, puurheid en Bliss.

Visie, Passie en Missie

Het manifesteren van een leven in harmonie met wie je werkelijk bent, is de vrucht die je mag plukken als resultaat van het ontwikkelen van jezelf, je skills en talenten én als resultaat van het ontvouwen van je diepe zelf in harmonie met de wetten van het universum. 


Het is een tot bloei komen van je unieke en complete zelf, wanneer je de innerlijke conflicten met jezelf opgelost hebt en je bereid bent in je eigen licht te staan in de wereld.


Het volgen van je eigen(zinnige) pad dat leidt tot het neerzetten van je unieke zelf in de wereld is wat Zelfactualisatie werkelijk betekent. Het is een proces dat voor veel vrouwen (en mannen) vandaag van primordiaal belang begint te zijn.

Ontwaken en Spiritualiteit

Spiritualiteit is voor veel vrouwen in deze tijden een onvermijdelijk tastbaar gegeven geworden. Soms doordat hun lichamen spontaan aan het ontwaken zijn of omdat ze zich geroepen voelen.


Zelfs zonder het maken van een bewuste keuze komen vrouwen tot de ontdekking dat hun lichamen binnen de consensus niet langer kunnen functioneren - en gelijk of je dat dan definieert als CVS, burn-out,  hoogsensitiviteit, etc.


Uiteindelijk blijkt dat we maar kunnen helen en evolueren door diepere niveaus van Embodiment te integreren in ons bewustzijn en te shiften naar een niveau van heelheid dat de consensus ontstijgt.


Ben je een Man? Lees hier.

Ultimately, there can be no complete healing until we have restored our primal trust in  life .


— Georg Feuerstein —

Wat ik doe

Met Bliss Central help ik JOU, als gevoelige, creatieve, intelligente, gepassioneerde...  ontwakende vrouw met diepe transformatieprocessen die je toelaten van een leven te creëren dat overeenkomt met wie je werkelijk authentiek bent en van dat te belichamen in de wereld vandaag. Dit is een proces van individuatie en zelfactualisatie dat voortvloeit uit een reeds aanwezige basisveiligheid in je lichaam of body-mind. 


Daarnaast werk ik ook met vrouwen die zich omwille van trauma of andere redenen niet comfortabel voelen in hun lichaam (en die daarom niet minder creatief, gevoelig, etc. zijn). Met jou ga ik op pad om je op een geleidelijke manier een belichaamde relatie met jezelf te helpen ontwikkelen. Vaak zie ik jou dan wanneer je reeds een praattraject achter de rug hebt, en je voelt dat het nodig is om het pad van embodiment te beginnen bewandelen en je lichaam terug te claimen.


Ik geloof dat we door in de diepte te duiken ten volle tot bloei kunnen komen als Vrouw-in-de-Wereld en meer nog, dat de wereld deze evolutie van vrouwen-empowerment broodnodig heeft.Verschillende van mijn vrouwelijke cliënten zijn uitgesproken 'father's daughters,' oftewel vrouwen die zich vaak onbewust sterk hebben leren identificeren met mannelijke/yang waarden (zoals bijvoorbeeld een overidentificatie met denken) en daardoor best goed kunnen functioneren in de maatschappij zoals ze is. Of, tenminste, tot je eindigde met een burn-out van formaat of andere klachten ontwikkelde die symptomatisch zijn voor een diepere disharmonie in jezelf.


Ergens begin je nu te voelen dat je een essentieel stuk van jezelf hebt geofferd of verwaarloosd om in de maatschappij te passen of floreren — niet in het minst, de diepe levende relatie met je lichaam en je eigen levensenergie en zeker je intuïtie (de zogeheten vrouwelijke wijsheid) alsook je relatie met het sacrale. En zelfs (zeker) als deze woorden je ongemakkelijk maken.


Ben je een MAN? Deze pagina is er voor JOU.


Andere relatie met gender?  Dan is het pad van zelfactualisatie nog belangrijker voor jou, want jij zal sowieso je eigen waarden moeten gaan belichamen binnen de consensus. Begin HIER. 

De essentie van al mijn werk is EMBODIMENT, of het proces van  gronden en aanwezig zijn in je lichaam. Door het ontwikkelen van deze Embodied Awareness, of je belichaamde bewustzijn, leer je in verbinding komen met je diepe reservoirs aan primordiale levensenergie en met je intuïtieve stem die je leven laat ontvouwen in harmonie met je (en ons) diepste menselijk potentieel.


Embodiment is cruciaal in het één worden of versmelten van lichaam en geest en van diepe coherentie. Ze vormt de sleutel tot zelfheling en transformatie op cellulair en subtiel energetisch niveau.

Your body- is your subconscious mind and you can't heal it by talk alone.


— Candace Pert —

Wie ik ben

Hallo,

Mijn naam is Christie Di Perna 

Ik ben getraind en gekwalificeerd als Dans- en Bewegingstherapeut, Craniosacraal Therapeut en Yogadocent. Dans- en Bewegingstherapie is een vorm van creatieve therapie alsook een vorm van lichaamsgerichte therapie. In mijn therapeutisch werk specialiseer ik me in trauma en zelfactualisatie. Daarnaast ben ik een ervaren groepsfacilitator en heb ik een achtergrond als professionele danseres en als dans-, yoga- en somaticsdocent. Ik verdiep me al meer dan vijfentwintig jaar in de body-mind relatie vanuit een persoonlijke en professionele context.


Als ik in één zin zou moeten beschrijven wat mij beweegt, dan is het mensen leren hoe zichzelf te helen. Het is het pad dat ik zelf bewandel en waar ik ontzettend gepassioneerd door ben. 


Mijn allereerste professionele carrière was als wetenschappelijk onderzoeker in het domein van de Cellulaire Immunologie.


In 2007 beleefde ik een diepgaand spiritueel ontwaken. Sindsdien volg ik een veel intuïtiever pad dat meer klopt met wie ik ben op een dieper niveau en waarin ik mijn natuurlijke zijn als intuïtieve empath veel meer ben gaan omarmen. Ik ben nog steeds een researcher pur sang, in wetenschappelijke én intuïtieve zin. In mijn werk met cliënten doe ik net zo veel beroep op mijn professionele kennis en ervaring als op de persoonlijke ervaring die mijn eigen transformatieproces me sinds die tijd gegeven heeft — en dat vanzelfsprekend ongoing is.


Meer over  mijn Visie en wie ik ben,  lees je HIER.

BIRTHPLACE: EARTH

RACE: HUMAN

POLITICS: FREEDOM

RELIGION: Love

Wat is Bliss?

Bliss is pure gelukzaligheid. 


Bliss is een gevoel van warmte, licht, openheid en vrijheid in je lichaam, dat los staat van externe omstandigheden.


Bliss is soms als bubbels zonder champagne en soms is het het moment dat je weet dat alles goed is.


Het is de plek die onaantastbaar is en altijd heel. 


Bliss IS je natuurlijke staat van zijn 

— je échte thuis.

Bliss is not a feeling, but a state of being. In the state of bliss, everything is Loved.—Deepak Chopra—

Getuigenissen

"

Dansen wat wil verteld worden. Delen wat wil gedragen worden. Jezelf verbinden met wat er diep in je speelt en je in het dagelijkse leven slechts oppervlakkig gewaarwordt. Loslaten wat gezien werd, de verbinding aangaan met jezelf en de ander en helen wat geheeld mag worden. Ongeforceerd. Gedragen en juist. 


Christie is stil aanwezig, observeert met al haar sensoren en komt jou of de groep tegemoet waar er een nood is. Op de juiste manier en op het juiste moment. Pittig, soms confronterend, maar steeds met liefde en zorg voor haar vak en het (groeps)proces.


Tanja Gouverneur Blogger, Wereldverbeteraar


Ik heb heel diep contact gemaakt met mijn lichaam en wat daarin opgeslagen ligt, aan oa. onverwerkt verdriet en potentiële creatie-kracht. De ondersteuning van de anderen was groot omdat ook zij zo geëngageerd waren in hun exploraties. Zij spiegelden fel mijn schaduwkanten en dit was heel spannend/uitdagend om te delen in groep.


Christie is vurig in haar mededogen en is steeds ontzettend aanwezig. Zij brengt mensen naar hun diepte op een veilige en heel zelfstandige wijze, vanuit een gelijkwaardigheid. Ze geniet zichtbaar van haar werk, wat versterkend werkt. Medevreugde, in de intensiteit van elke emotie.


Christine Roggeman 

‒ Kunstenares


Het meest kenmerkend aan de sessies bij Christie was voor mij het gevoel van ruimte. Een veilige, uitnodigende en weidse ruimte die me de mogelijkheid gaf mijn innerlijke leefwereld verder en verder te verkennen. Het bracht me bij een spiraal van licht, donkere slagvelden, vreugde en diepe pijn. 


Door de sessies heen werd mijn verlangen om steeds dieper verbinding te maken met mijn innerlijke leefwereld sterker, dag na dag. Het verlangen om ten volle te leven, wat het ook moge zijn.


Het belangrijkste woord voor Christie als begeleidster is voor mij "rijkdom." In jouw aanwezigheid voel ik de veiligheid om diep te duiken, vol te leven en de balans tussen licht en donker in ere te herstellen. Je ervaring, kennis en volle aanwezigheid geven me een gevoel van gedragenheid. And last but not least: heerlijk hoe je ook lichtheid en humor inbrengt.Hanne D' Hulster 

‒ Schrijfster, Foodgoddess


Inzicht, wijsheid, de juiste aanpak op het juiste moment, de veiligheid bieden om voorbij je grenzen te gaan en de dingen aan te pakken die allang vastzitten, eindelijk een weg te zien, waar groei en heling mogelijk zijn.


Je helpen om het beste uit jezelf te halen, om voorbij de beklemmende angst te gaan voor wat je zelf niet weet, of kunt benoemen. Om naar die diepe pijn en wanhoop te durven gaan.


Om dan te ontdekken dat net daaronder uiteindelijk ook de heling zit, en dat het allemaal in jou ligt. Ze brengt je naar daar waar je alleen niet geraakt.


anne Roussel 

‒ Moeder van twee zonen

And suddenly you know:

It's time to start something new & trust the magic of beginnings.

— Meister Eckhart —

Mijn Diensten

Individueel

It's amazing how your life changes when you embrace the Reality that you're better than the life you've settled for.


— Steve Maraboli —

Ja, ik wil graag op de guestlist staan en ontvang mijn Vrouwengids als welkomstgeschenk. 

Nee, ik wil niet op de guestlist staan en wil mijn Vrouwengids liEver kopen.

Klik hier.

>