My Body, My Temple

My Body, My Temple

Leef je de godin die je werkelijk bent?


Als vrouw heb je het ongelooflijke geschenk gekregen van te leven in een lichaam dat gemaakt is om de pure sensuele en extatische energie van zijn in elk van je eigen cellen te ademen en te leven.


Wat je in wezen bent, is niks minder dan een godin die zindert van genot in harmonie met het overvloeiende fysieke bestaan op deze prachtige planeet.


Klinkt… hmmm… ZALIG, nee?


Maar hoeveel vrouwen leven dit?


?


Leef jij het?


Indien het antwoord op deze vraag een volmondige JA is, mag ik je dan uitnodigen om in het traject voor vrouwen My Body, My Temple je vrouwelijkheid helemaal mee te komen vieren via dans, aanraking, yoga, geleide meditatie en visualisatie, journalling en samen delen met andere vrouwen… 


Indien het antwoord op deze vraag NEE is, of ik weet niet waar je het over hebt, mag je gerust zijn in weten dat je niet alleen bent. 


De waarheid is…


We zijn als vrouwen in deze hedendaagse wereld quasi compleet afgesneden geraakt van de pure liefdevolle en genotsvolle beleving dat leven in een fysiek lichaam zou kunnen zijn.


En dat is een gemis. 


Spijtig genoeg hebben we als hedendaagse vrouwen niet geleerd wat het betekent van levend te zijn tot in de kern van ons wezen en de zachte extase van bliss en onvoorwaardelijke liefde te voelen in elk van onze cellen.


We DENKEN dat we seksueel bevrijd zijn, maar in werkelijkheid zijn we de diepe verbinding met ons diepe fysieke, emotionele, sensuele en seksuele zelf al een poos kwijt in deze maatschappij. 


Ons Wilde Zelf kennen we en leven we niet, laat staan dat we dit aspect van onszelf als wezenlijk Sacraal en Spiritueel beschouwen. 


Wat sacraal? Wat spiritueel? Waar gaat dat over?


En wat met de Wilde Vrouw? De Maagd? De Koningin? De Wijze Vrouw? De Moeder? De Godin? ... Wie zijn zij? En wie is de Complete Vrouw?


Wat onze cultuur ons niet leert.


Onze cultuur kent de Godin niet en leert ons niet hoe we haar kunnen eren. 


Wat we wel geleerd hebben zijn tools om te kunnen overleven in deze op materialisme en slavernij gebaseerde prestatie-economie, en hoe beter aangepast, hoe hoger op de hiërarchische maatschappelijke ladder, hoe erger de splitsing tussen lichaam en geest soms. 


Wat je sociale en maatschappelijke status ook is, als vrouwen leven we helaas voor het grootste stuk in ons hoofd, en tenzij je één van de weinige vrouwen bent, die een diepe natuurlijke affiniteit heeft voor haar belichaamde en sensuele zelf, misschien omdat het je doorgegeven werd van moeder op dochter, is de kans groot dat je niet eens weet wat je mist, maar dat je iets mist is voelbaar. 


Tastbaar. Zichtbaar — vaak.


Onmiskenbaar.De Ontkende Godin


Het diepe gemis dat ontstaat wanneer we onszelf niet kennen als de Godin die we zijn uit zich in een diepe ontevredenheid waarvoor onze consumptiemaatschappij niet genoeg goederen en luxeproducten kan produceren om het oneindig grote gat te vullen. 


Het is een gemis dat niet gevuld kan worden door status en carrière, en zelfs niet door moederschap en sociale relaties alleen, hoeveel voldoening die ook kunnen geven, want we zijn meer dan dat.


Het gemis uit zich in alle zelfhaat en alle geweld die we als vrouwen onszelf aandoen om toch maar genoeg en goed genoeg te zijn en om er toch maar bij te horen, onze vele gevechten met ons eigen lichaam en met onze eigen sekse, onze gefaalde relaties, ons zwoegen, ons ontkennen, ons dof worden, onze depressies, onze burn-out en bore-out.


Vrouwenlichamen vertonen vaak ook letterlijk de sporen van de diepe ontevredenheid die het gevolg is van de diepe ontkenning van dit essentiële aspect van vrouw-zijn. 


De verwaarlozing uit zich in de vorm van spanning, inertie, stress, blessures, vroegtijdige veroudering en overgewicht en een hele resem van psychosomatische en andere klachten gaande van CVS, fibromyalgie, hoofdpijn, etc. tot kankers en andere nefaste ziektepatronen. 


Eigenaardig genoeg zijn we dit in deze cultuur als compleet normaal gaan beschouwen. De dokters die ons moeten beter maken leiden aan dezelfde splitsing tussen lichaam en geest. De voorgestelde oplossingen maken ons enkel zieker.


Of we verwachten er niet meer van dan dat ze ons genoeg oplappen om te blijven draaien in een vierkant draaiende wereld.


En de Godin schreeuwt.De Verraden Godin


Veel vrouwen hebben ook op de één of andere manier geleerd dat het wél in verbinding zijn met hun sensuele en seksuele zelf op de één of andere manier gevaarlijk is of verraderlijk, en vaak hebben we dit op de één of andere manier ook werkelijk ervaren. 


Vrouwen hebben geleerd hun seksualiteit en sensualiteit in te zetten als wapen, als negotiatiemiddel, als lokaas, als competitievoordeel, als gebruiksgoed… noem maar op. 


Als we eerlijk durven zijn met onszelf, weten we dit.


Het ligt aan de basis van veel animositeit tussen moeders en dochters en tussen vrouwen onderling. Ook dat weten we. En andere vrouwen hebben zichzelf om al die redenen en meer dan ook compleet gedistantieerd van hun sensuele en seksuele zelf, als er al geen dieper misbruik aan de oorsprong ligt van dit ontkennen van ons diepe zelf. 


Soms weten we niet beter omdat onze meest fundamentele relaties enkel deze gewrongen relatie met onszelf weerspiegelden. En soms ligt er verschrikkelijk trauma en misbruik aan de oorsprong van deze ontkenning van ons werkelijke zelf.


De pure en ongeschonden seksualiteit en sensualiteit van de godin die zelf beschikt over haar lichaam en lot en die gerespecteerd en geëerd wordt voor wie ze is, is daardoor nagenoeg onbestaand en ongekend in deze cultuur. 


De kennis van het sensuele en seksuele als sacraal en goddelijk quasi helemaal uitgevlakt.


Vrouwen lijden hieronder. Mannen lijden hieronder. Kinderen lijden hieronder. De wereld lijdt hieronder. De aarde lijdt hieronder.


En niettegenstaande is dit het tijdperk, na aeons van vergetelheid, waarin de energie van het Sacraal Vrouwelijke overal opnieuw ten tonele verschijnt in de wereld. 


Vrouwen overal zijn stilaan en soms zonder precedenten aan het ontwaken.


 En de Godin laat zich zien op de meest onwaarschijnlijke plekken.Wat te doen?


Wat ook de origine van onze diepe vrouwelijke verwonding, het is aan ons om onze vrouwelijke essentie in al haar aspecten terug in ere te herstellen. 


Het is aan ons om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen afgesnedenheid, de oude wonden te helen en opnieuw de verbinding te maken tussen onze hoofden, onze harten en onze sacrale seksualiteit.


Opdat de Godin opnieuw haar plek in de wereld mag innemen.


We zijn hiertoe perfect in staat.


Het vraagt enkel tijd en toewijding. Het vraagt een oefenen en een ontdekken in een veilige omgeving. Het vraagt een delen met andere vrouwen. Vrouwen die net als jij hun unieke godin een plek in de wereld willen geven. En die de verbinding tussen elkaar onderling willen herstellen.


Simpel, niet?


Het traject, My Body, My Temple, is er om je hierin te ondersteunen.Hoe ziet het traject eruit?


Het traject bestaat uit 7 sessies van 2,5h, waarin we diep duiken in vrouwelijke praxis.


Praxis wil letterlijk zeggen, doen, oefenen. Want zonder oefenen komen we er niet. Zelfs niet als we in therapie zijn, zelfs niet als we hopen boeken gelezen hebben, zelfs niet als we diep proceswerk doen. 


Er is ook simpelweg dansen en beleven en zijn, zonder meer.


En niks fijner dan gedeeld beleven. Dan te mogen belichamen in een sfeer van gedragenheid en een delen met elkaar.


We werken met dans, yoga, journalling, visualisatie, stem, technieken van aanraking en van diepere lichaamsbewustwording om een diepere relatie met het lichaam te creëren en de verschillende energetische centra te openen.


Er is ook speciale aandacht voor het hele bekkengebied en de psoas-spier die diep verbonden is met de vrijheid van stroming van energie in het bekken.


We geven onze vrouwelijkheid stem en kleur en delen met elkaar.


Het traject is twee-wekelijks, opdat je in de tussentijd ook thuis kan oefenen, als je daar zin in hebt. Zo maak je je praxis eigen op de langere termijn. Tot je werkelijke natuur je opnieuw zo eigen wordt dat je er alleen maar in kan baden.Praktisch


Het groepstraject MY BODY, MY TEMPLE was een TWEE-WEKELIJKS AVONDTRAJECT op donderdagavonden dat ingericht werd op de mooie danszolder in De Verscholen Tuin te DEURNE in 2019.


Het traject dat enkel toegankelijk is voor vrouwen loopt niet op dit ogenblik.


Wil je op de hoogte gehouden worden van een nieuwe editie van dit traject zet je dan op de lijst door je gegevens hieronder achter te laten.

Hou me op de hoogte van het traject My Body, My Temple

volledige naam
E-mailadres

The Rose speaks of Love silently, in a language known only to the heart.— Unknown —

>