Dans- en Bewegingstherapie

Wat is Dans- en Bewegings-therapie?

Als Dans- en Bewegingstherapeut werk ik met de taal van je lichaam, een taal die je al spreekt sinds je geboren werd, en zelfs voordien.


Hoe je je voelt in je lichaam is vaak in je prilste levenservaringen ontstaan. Soms is dat een comfortabele relatie, soms niet, al is dat niet altijd bewust.


Eigenlijk kan je zeggen dat het de fundamentele relatie met je lichaam is, die bepaalt hoe je je leven ervaart, of anders gezegd: 


Hoe je in de wereld staat, is hoe je je in je lichaam voelt.

Door in beweging te komen en uit te drukken wat er in je leeft, en door bewust te gaan voelen en ervaren, ga je helen en ga je je geboorterecht van je thuis te voelen in je lichaam opnieuw toe-eigenen. 


Hoe jouw leven er vandaag ook uitziet, heel vaak ligt de sleutel tot heling en groei precies in je lichaam.


Als Dans- en Bewegingstherapeut vertrek ik altijd vanuit het HIER en NU - vanuit je belichaamde ervaring NU, om verandering te creëren.


De nadruk ligt op verwerken in het heden en niet op analyseren van het verleden. Als tools gebruik ik het lichaam, adem, beweging, emoties, gedachten, verbeelding, expressie, etc.

Alles wat je ooit ervaren hebt, heb je ervaren met je lichaam. In zekere zin geeft je lichaam aan in welke mate je al die ervaringen hebt kunnen integreren en verwerken.


Elke ervaring die je niet helemaal hebt kunnen verwerken, bijvoorbeeld omdat ze te overweldigend was voor je jongere zelf, of omdat de juiste steun mankeerde, heeft een imprint achtergelaten in je lichaam. Hetzelfde geldt voor alle emoties en expressies die je wel en niet mocht leven.


Waar je je vandaag niet vrij voelt in je leven, of waar je gezondheid het laat afweten, ligt vaak een onverwerkt stukje verleden aan de oorsprong.


Datzelfde onverwerkte stuk verleden uit zich meestal ook als een spanning, een inertie, een pijn, een onbehagen, of een onbewustheid in je lichaam, een hypersensitiviteit of -alertheid en soms een onvermogen om te voelen.


Daarnaast is dat wat je vasthoudt ook een weerspiegeling van een diep ingeworteld idee dat je meedraagt over jezelf. Het is een idee of een zelfbeeld dat je letterlijk bent gaan belichamen en dat je mogelijkheden in het heden beperkt. 


Het lichaam in beweging brengen, betekent ervaring in beweging brengen en verandering creëren. 

Waarom werkt het?

Dans- en bewegingstherapie is effectief omdat het de onderliggende eenheid tussen lichaam en geest erkent en bekrachtigt. 


Op die manier laat het werk toe van geleidelijk aan  te shiften naar een dieper niveau van integratie waar problemen zich oplossen, in plaats van dat ze opgelost moeten worden, doordat ze simpelweg ophouden te bestaan, of doordat nieuwe mogelijkheden en inzicht zich spontaan en op het juiste moment aandienen (synchroniciteit).


Dans- en bewegingstherapie laat je toe verbinding te maken met die lagen in jezelf waar diepere antwoorden schuil gaan, waar heelheid en vertrouwen ontkiemen, en je diepere kracht en veerkracht haar wortels vinden.Het is een creatief proces van ontdekken en verdiepen waarbij antwoorden uit het onderbewuste aan het licht komen via de taal van je lichaam.

Je lichaam is de poort en jij houdt de sleutel.

The only two things in our lives are aliveness and patterns that block our aliveness.


— Werner Erhard —

Enkele Fundamentele Principes:

Embodiment


Embodiment betekent zoveel als helemaal aanwezig zijn in je lichaam, en het gaat over het kunnen voelen van sensaties in je lichaam.

Het vormt de sleutel tot helen op het diepste niveau, dat van je cellen. De geschiedenis van je leven staat geschreven in de cellen van je lichaam.

There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy. 

- Friedrich Nietzsche

Helen betekent opnieuw voelen en doorvoelen van ervaringen, totdat al je cellen opnieuw ademen in synchroniciteit en bliss.

Embodiment betekent ook vertrouwen dat je helingsproces haar eigen ontvouwen kent, en zodoende leren luisteren naar de wijsheid van je lichaam die dit proces stuurt.

Emoties


Emoties worden vaak stiefmoederlijk behandeld als het gaat over bewustwording en groei. Nochtans vormen je emoties de poort naar je diepere zelfexpressie en je authenticiteit.

Your intellect may be confused, but your emotions will never lie to you. 

- Roger Ebert

Het kunnen leven van je emoties brengt leven, en het leren voelen en erkennen van je emoties in je lichaam brengt rust, zodanig dat je er niet vast in hoeft komen te zitten, of er verslaafd aan geraakt. 

Je levendigheid, humor en spontaneïteit zijn innig verbonden met het durven uitdrukken van wat er in je leeft en het niet censureren van jezelf.

Empowerment


Empowerment gaat over het erkennen van je eigen kracht en veerkracht.

Het is erkennen welke weg je al hebt afgelegd en wie je daardoor geworden bent.

The only time you should ever look back is to see how far you have come. 

- Unknown

Empowerment betekent opnieuw in verbinding komen met het stuk van jezelf dat keuzes kan maken, en betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je in het verleden gemaakt hebt, zelfs wanneer die keuzes situaties gecreëerd hebben die moeilijk om dragen zijn.

Het is je je innerlijke autoriteit herinneren en je eigen pad eren - altijd en altijd.

Verbeelding


Er zijn hele universa te ontdekken in de wereld rondom je en in de diepten van je ziel. 

Ver-beelden is opnieuw met andere ogen kijken en de magie geboren laten worden in de dingen die je omringen. 

De zin van het leven toont zich maar in de scheuren van de (consensus)realiteit. Verbeelden is reizen, verbinden en scheppen - allemaal in één.

There is another world, but it is in this one. 

- William Butler Yeats

Verbeelding maakt het onmogelijke mogelijk en het alledaagse tastbaar vol verwondering.

 

Verbeelding opent deuren waar muren getekend waren. Het maakt van je leven je eigen unieke ongekende avontuur.

Creativiteit


Je bent creatief, omdat je geboren bent. Creëren is manifesteren, is in de wereld brengen en tastbaar maken, van jezelf en je unieke visie op de wereld. 

Creativiteit betekent je eigen universum scheppen... om van te genieten, te inspireren, te delen, te verbinden, etc.

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

- George Bernard Shaw

Creativiteit laat je toe van je leven zich te laten ontvouwen in harmonie met jouw unieke zelfexpressie, en is ongekende mogelijkheden in het leven roepen.

Het ontwikkelen van je creativiteit is wat het verschil maakt tussen je eigen leven leiden of het leven dat anderen voor je bedacht hebben.

Intuïtie


Intuïtie is de bewuste intelligentie van het universum in actie zoals dit uiting komt via het medium van je body-mind en in de manier waarop je leven zich ontvouwt.

 

Het is de innerlijke stem die je verbindt met je diepere wijsheid en die je leert afstemmen op je verlangens en motivaties op het diepste niveau, opdat je leven zich kan ontvouwen in harmonie met je hoogste potentieel.

Inner guidance is heard like soft music in the night by those who have learnt to listen. 

- Vernon Howard

Je intuïtie wijst je de weg door je te zeggen wat juist en waar aanvoelt in elk moment. Het is dat deel van jezelf dat al weet en kan vertrouwen op het grotere geheel, zelfs wanneer je dat stuk diep in jezelf verborgen hebt.

Allow the fires of transformation to burn away all that doesn't serve you.


— Heather Ash Amara —

Hoe werkt het in de praktijK?

Hoe ziet een sessie eruit?

Je hebt geen speciale voorkennis of danservaring nodig om aan dans- en bewegingstherapie te doen. Je hoeft zelfs niet te dansen, maar het mág wel.


In een sessie kan ik je vragen waar je in je leven bent vastgelopen, of waar je meer ruimte of meer beweging wil creëren. Van daaruit zal ik samen met je aftasten welke methodieken (zie kadertje) het meest geschikt zijn voor jou om in beweging te komen, letterlijk en/of figuurlijk.


Vervolgens kan ik je uitnodigen om woorden, kleur, verhaal te geven aan je eigen ervaring en beleving, en/of je eigen inzichten te formuleren.


Soms is onmiddellijk in beweging komen een te grote stap en dan ga ik vooral luisteren naar jouw verhaal vanuit mijn eigen belichaming.


Door af en toe even stil te staan bij je lichaam en via simpele oefeningen begeleid ik je stap voor stap in het opnieuw leren voelen en herontdekken van de taal van je lichaam. Het proces is afgestemd op jouw vraag en waar je je bevindt in dit moment.


Het bekrachtigen van jouw verhaal en jouw unieke pad staat centraal in dit werk. 


Het werk binnen de microcosmos van een sessie, hoe subtiel of expressief ook, is altijd een creatief proces in beweging, en vormt op die manier een mooie weerspiegeling van het creatieve proces van je leven.

Hoe ziet een traject eruit?

Dans- en bewegingstherapie is een proces. Verwacht dus eerder een traject dan enkele losse sessies. Je lichaam heeft bepaalde patronen diep geïntegreerd en het omkeren van die oude patronen en het integreren van nieuwe patronen die je meer vrijheid en voldoening in jezelf geven, vraagt tijd en toewijding.


Het is je lichaam, of anders gezegd je body-mind, dat uiteindelijk het tempo van je veranderingsproces bepaalt. In body-mind termen heet dat het proces van je eigen ontvouwen volgen en dat gehoorzaamt niet aan jouw bewuste wil, gedreven door jouw ego. Het wordt gedreven door een diepere intentie en het vraagt dat we leren vertrouwen op een diepere onderstroom, zelfs als die stroom het comfort en de veiligheid van onze afgebakende levens overhoop haalt. Het is in de overgave aan een diepere wijsheid dat we meestal de langgezochte transformatie vinden. 


Tenzij je je eigen proces al heel goed kent en je een heel specifieke vraag via dit werk wil onderzoeken, zal je je waarschijnlijk voor minstens zes maanden met het werk moeten engageren om je proces het momentum te geven dat het nodig heeft om een wezenlijke shift te maken — mogelijk langer. Zelfs wanneer je vrij snel een initiële shift maakt — when the student is ready — vraagt langdurige integratie gewoonlijk iets meer continuïteit. Het werk is dieptewerk en vraagt jouw zachte toewijding aan jouw proces.  


De duur en intensiteit van het traject is erg persoonlijk en is afhankelijk van je vraag, je huidige situatie, je verleden en hoe diep oude patronen verankerd zijn, de weg die je al hebt afgelegd, de diepgang van de transformatie die je wil bewerkstelligen, en... niet in het minst, de diepe voldoening die je ontdekt in het ontwikkelen van een belichaamde relatie met jezelf en het leven vanuit je diepere authenticiteit. 


VOORBEELDEN VAN METHODIEKEN DIE IK GEBRUIK ZIJN:

  • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen en oefeningen om bewust te ontladen
  • Emotionele expressie en bewustwording; stemwerk
  • Werken met spiegeling en atunement
  • Complete lichaamsintegratie (bewegen als één geheel) via Bartenieff fundamentals en Developmental Movement (ontwikkelingspatronen van de baby)
  • Werken rond gronding en alignment via de deep front line (iliopsoas-diafragma-pericardium); fluid core work
  • Authentic Movement, Embodied Writing en Active Imagination
  • Subtiel/energetische bewustwording en belichaamde meditatie/visualisatie
  • Schaduwwerk en werk rond archetypen
  • Therapeutische aanraking
  • Traumawerk en Trauma-Sensitive YogaA mind that is 

stretcheD by a

   New Experience can never go back to its old dimensions.


— Oliver Wendell Holmes —

Tarieven

Een individueel traject start met een eerste FOCUS-sessie waarin ik je zal vragen om je verhaal en je achtergrond en ook jouw intentie — wat brengt jou nú tot dit werk— in je eigen woorden met je eigen stem te vertellen. Want elke transformatie begint met een heldere intentie, zelfs als je die nu nog niet helder hebt. Vanaf de tweede sessie gaan we dan aan de slag met de taal van je lichaam op een meer praktische manier. We gaan kijken hoe jouw lichaam jouw verhaal vertelt, en op welke manier we jouw proces via die taal kunnen initiëren, ondersteunen en verdiepen.  


Eerste FOCUS-sessie: 90€ / 90 min


Individuele sessie: 90 €/ 90 min of indien wekelijks of twee-wekelijks: 85€/ 90 min (aanbevolen)


Traject 10 Sessies (90 min): 850€  (met max. geldigheidsduur van 6 maanden) 


Duo-sessie (90 min) (met partner of andere significante persoon): 60€ p.p.


Langere sessies zijn soms aangewezen of sommige cliënten evolueren op langere termijn naar een langer formaat sessie. Tenzij de planning het toelaat om uit te lopen (soms locatie-afhankelijk), zullen we die meestal op voorhand moeten inplannen. 


Verdiepingssessie: meerprijs extra-tijd per sessie: 15 € / 15 minEEN FOCUSSESSIE BOEKEN KAN DOOR EEN EMAIL TE STUREN OP CHRISTIE@BLISSCENTRAL.BE

She doesn't settle for less

 than her soul deserves; she iS brave and 

 beautiful,

tender and fierce;

And when she sets her sights

 on something, she doesn't stop dreaming 

until it's true.— Mark Anthony —

>