Embodiment voor Mannen

Embodiment voor mannen

Waarom een aparte pagina voor mannen?

Als je een man bent, dan heb je misschien gemerkt dat veel van het materiaal op deze site geschreven is met vrouwen in gedachten. En misschien voel je je als man daardoor totaal niet aangesproken. Terecht, nee?


Zodus, in tijden waarin het laatste woord over de gelijkheid der seksen nog niet gezegd is en genderfluïditeit een maatschappelijk onontkoombaar fenomeen is, ga ik even opsplitsen?


Inderdaad.


Sinds vele vele jaren vormen het lichaam en energie de basis van het werk dat ik doe, en na de dansvloer gedeeld te hebben met vele mensen, kan ik met een gerust hart zeggen dat er toch wel wat verschillen zijn in hoe mannen en vrouwen zich fysiek en expressief uitdrukken (of niet uitdrukken), en zonder in clichés te willen vervallen van wat dat precies betekent. 


Ik zou ook zeggen... lang leve de verschillen!  


Toen ik mijn therapeutische werk opstartte leek het er zelfs niet op dat er veel mannen de weg naar mijn werk zouden vinden, want het simpele feit dat ik mezelf danstherapeut noem, was blijkbaar een drempel.


Nagenoeg elke man, zij het niet elke man, die dan toch op de één of andere manier de weg naar mijn werk wist te vinden, wilde vaak ook weten dat we niet hoefden te dansen om dit werk te doen.


En dus nee, om met mij te werken hoef je niet te dansen, als je dat niet wil. Het mág wel, als je daar zin in hebt. Het werk dat ik met mannen doe put uit mijn ervaring met lichaamsgerichte/ervaringsgerichte therapie in het algemeen, en ook uit gevechtssport, qi gong, contact improvisatie, fysieke weerstandstraining alsook meditatie en bewustzijnsontwikkeling.


Daarnaast heb ik zelf jaren in erg mannelijk of yang-geörienteerde werelden gefunctioneerd, dus ik ben minstens getuige geweest van de uitdagingen die je als man in de wereld kan tegenkomen.  


In mijn eigen ontwikkeling ben ik de loop der jaren na veel soul searching mijn archetypische vrouwelijkheid veel dieper gaan belichamen, en dat maakt het mogelijk om vanuit deze yin-kwaliteit het archetypisch mannelijke op een dieper niveau te steunen en ontvangen. 


In elk geval wil ik op deze pagina uitreiken naar JOU, als man, en hoe je dat zelf ook definieert, en je een beeld geven van het specifieke belichaamde bewustzijnswerk dat ik aanbied voor mannen en op welke manier het relevant kan zijn voor jou.In het huidige culturele klimaat is er een neiging om mannen hun man-zijn te verwijten en hen tezelfdertijd te verwijten dat ze niet man-genoeg zijn. Veel volwassen mannen hebben positieve mannelijke rolmodellen moeten missen in hun opgroeien, en dat betekent dat hun eigen primordiale man-zijn niet gesteund en gevoed geweest is op een positieve manier. 


Een diepe fundamentele beweging vanuit mannen, waarin mannen zich nóch laten definiëren door de archaïsche waarden van de patriarchie, die maar een beperkt deel van de mannen (en vrouwen) ten gunste viel in vroegere tijden, nóch door de soms intens man-onterende houding vanuit een reactieve feministische hoek, is van veel recenter tijden (ik denk bv. aan Robert Bly) — en in vele gevallen nog absoluut niet mainstream. Maar toch is deze beweging groeiend, en absoluut noodzakelijk.


Het is net zo belangrijk dat ook mannen hun eigen diepe waarden kunnen onderzoeken en dat ze die in zichzelf leren eren en waarderen, opdat ze ten volle kunnen genieten van hun leven en hun unieke contributie tot de wereld kunnen leveren, wat uiteindelijk de bron is van diepe voldoening in het leven.


Ik geloof dat het fundamenteel belichamen van man-zijn ― los van het verleden en alle culturele conditioneringen en ideeën daaromtrent, essentieel is voor ons voortbestaan op deze planeet, en dat het een belichaming vraagt, is onvermijdelijk. Het is maar vanuit een belichaamde relatie met onszelf en het universum dat ons volle potentieel tot bloei kan komen, en we een leven op deze aarde kunnen creëren zonder haar te vernietigen én zonder elkaar te vernietigen. 


Dit is een diepe uitdaging van man-zijn in de wereld vandaag — deze complexe en uitdagende hedendaagse maatschappij die haar wortels is kwijtgeraakt. 


En dit is het werk waarmee ik je, als vrouw, vanuit mijn eigen belichaming, een stuk mee op weg kan helpen. 

Every man dies,

not every man lives.


— William Wallace —

Waarvoor kan je bij mij terecht?


Je kan bij mij terecht:

 • als je los wil komen van je opvoeding en je verleden en je je leven wil creëren op je eigen voorwaarden en in harmonie met je eigen waarden
 • beter wil leren omgaan met je emoties, ook en vooral de zogenaamd negatieve emoties, zoals woede en verdriet
 • wanneer je de zin van het leven kwijtgeraakt bent of opgebrand bent, en je toch ergens vermoed dat er meer moet zijn dan dit
 • traumatische ervaringen of misbruik hebt meegemaakt en op een dieper niveau wil helen
 • op een andere manier wil omgaan met stress en druk, ook binnen je werk; als je beter grenzen wilt leren stellen
 • je meer gronding en centering wil ervaren (fysiek en psychisch);  je meer in je lichaam wil zijn (= embodiment); je krachtiger achter je eigen keuzes wil staan ( = empowerment)
 • voor het maken van de authentieke shift die nodig is om verslavingspatronen te doorbreken
 • wanneer je een diepgaande langdurige intieme relatie in je leven wil brengen, en/of op zoek bent naar de juiste partner om je leven te delen en misschien een gezin te creëren; of, alternatief, wanneer dit niet je verlangen is, om je eigen authentieke levensbekrachtigende keuzes op relationeel/seksueel gebied te leren maken, zonder jezelf te verloochenen in de diepte van wie je bent noch anderen voor te liegen; vrij te worden van relatie- en/of seksverslaving
 • voor emotionele issues in je significante relatie, zowel in het durven emotioneel en in de diepte verbinden met je partner, als rond het uitdrukken en bewaren van je eigenheid en vrijheid in de relatie; voor issues rond bindings- en verlatingsangst
 • voor de innerlijke transformatie die nodig is om met bepaalde transities in het leven om te gaan, zoals geboorte, verlies, dood, verbintenissen, scheiding, carrièretransitie, identiteitsshift, etc.
 • als je je nieuwe-energie-kids beter wil snappen (of jezelf)
 • voor het creëren van je eigen levenspad en voorzien in je levensonderhoud op een manier die past bij je wie je werkelijk bent en wil zijn
 • voor niet-medische issues rond seksualiteit, je libido, intimiteit in relaties en als je je mannelijke essentie en vuur meer wil belichamen; voor het cultiveren van je mannelijke sacrale seksualiteit;
 • voor spiritualiteit en zingeving, of anders gezegd, het doordringen tot je eigen kern en diepe fundering van dit allemaal, tot in de multi-dimensionale diepte van je eigen zijn; voor stabilisatie en groeiwerk na een kundalini-ontwaken (een proces waar ik vanuit mijn persoonlijke ervaring vertrouwd mee ben)Als je ergens op één van deze vlakken vastgelopen bent, help ik jou een uitweg vinden door met jou op zoek te gaan naar de diepere wortels van wat er nu speelt in je leven, en door op een praktische manier je belichaamde wijsheid en creativiteit te beginnen aanspreken, opdat je geleidelijk aan nieuwe mogelijkheden kan ontdekken. 


Het werk is zoals een reis, op dezelfde manier dat het leven verondersteld wordt een reis te zijn. Joseph Campbell noemde het 'The Hero's Journey,'  en het is het voorrecht van elk individu dat geboren wordt op deze planeet, al biedt leven in deze maatschappij genoeg afleiding om dat soms te vergeten. Dat is dan meestal het punt waarop we verdwaald geraken. Het leven wordt een sleur of heeft geen fundamentele betekenis meer. 


Het werk dat ik aanbied is er om terug op zoek te gaan naar die oorspronkelijke impetus, die oorspronkelijke drive, die jou het leven doet leven zoals dat geleefd dient te worden: diep belichaamd en diep verbonden, als een persoonlijk avontuur, soms risicovol en onzeker, maar met de zekerheid dat de tocht van jou zal maken wie je hoort te zijn en dat je leven je diepste zelf en je diepste verlangens zal reflecteren, zo lang je JOUW PAD maar blijft bewandelen.

I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.


— Nelson Mandela —

Hoe ziet het werk eruit?

Bij het eerste gesprek bekijk ik samen met jou waar je vastgelopen bent of wat je via dit werk wil onderzoeken, en of het werk zoals ik het aanbied een goede match is voor het probleem dat je graag opgelost wil zien, of de verandering die je wil maken in je leven.


Elke sessie heeft een inleidend pratend gedeelte, een praktisch werkstuk en een reflectiemoment achteraf. Tussen sessies door kan ik je een opdracht geven of een focuspunt om aan te werken als dat is wat in dit moment relevant is. 


Het werk ontwikkelt zich in samenspraak met jou en met jouw diepe visie als leidraad, zelfs wanneer je die mogelijk en waarschijnlijk nog volop aan het ontdekken of herschrijven bent.

Op regelmatige tijdstippen evalueren we, bekijken we wat je oogst is van het traject tot dusver of welke vooruitgang je geboekt hebt en waar verdere werkpunten of ontplooiingsmogelijkheden liggen. 


De duur en intensiteit van het traject hangt af van je vraag, je acute situatie, je verleden en achtergrond, je vertrouwdheid met dit soort proceswerk en de diepgang van de transformatie die je wil realiseren.


Je kan een traject van minstens zes maanden verwachten. Mogelijk langer. Afhankelijk van je eigen evolutie en shiftende prioriteiten kan het werk ook na deze periode voortgezet en uitgediept worden.


I have learned to live my life one step, one breath, and one moment at a time, but it was a long road. I set out on a journey of love, seeking truth, peace and understanding. I am still learning.


— Muhammad Ali —

Praktisch & Tarieven

Een individueel traject start met een eerste FOCUS-sessie waarin ik je zal vragen om je verhaal en je achtergrond en ook jouw intentie — wat brengt jou nu tot dit werk— in je eigen woorden met je eigen stem te vertellen. Want elke transformatie begint met een heldere intentie, zelfs als je die nu nog niet helder hebt. Vanaf de tweede sessie gaan we dan aan de slag met de taal van je lichaam op een meer praktische manier. We gaan kijken hoe jouw lichaam jouw verhaal vertelt (ook als je niet beweegt), en op welke manier we jouw proces via die taal kunnen initiëren, ondersteunen en verdiepen.   


Eerste FOCUS-sessie: 90€ / 90 min


Individuele sessie: 90 €/ 90 min of twee-wekelijks: 85€/ 90 min (aanbevolen)


Traject 10 Sessies (90 min): 850€  (met max. geldigheidsduur van 6 maanden) 


Duo-sessie (90 min) (met partner of andere significante persoon): 60€ p.p.


Langere sessies zijn soms aangewezen of sommige cliënten evolueren op langere termijn naar een langer formaat sessie. Tenzij de planning het toelaat om uit te lopen (soms locatie-afhankelijk), zullen we die meestal op voorhand moeten inplannen. 


Meerprijs extra-tijd per sessie: 20 € / aangebroken schijf van 20 minEEN FOCUSSESSIE BOEKEN KAN DOOR EEN EMAIL TE STUREN OP CHRISTIE@BLISSCENTRAL.BE

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.


— Tony Robbins  —

>