Huiscode

Huiscode

Afspraken voor een vruchtbare samenwerking en een succesvol voortbestaan van mijn praktijk

Laundry today, or naked tomorrow!

  • Het is jouw tijd, kom op tijd. 
  • Betaal op tijd. Je kan betalen met cash of electronisch via Payconiq of je eigen bankapp. Overschrijven kan op rekeningnummer BE23 7360 5050 0991 op naam van Christie Di Perna.
  • Plan zorgvuldig en vermijd dat je sessies moet annuleren of verzetten — ook binnen de week of twee weken. Tijd en ruimte is kostbaar. Annulaties zijn verloren tijd en ruimte voor iedereen en vormen een nutteloze kost die uiteindelijk zijn weerslag vindt in de tarieven. 

Gezien de aard van mijn praktijk, hanteer ik volgende annulatieregeling: er is een 7,50 euro administratieve kost voor annulatie binnen de week (op een donderdag voor donderdag de week erna), en een 15 euro annulatiekost voor het reserveren van de tijd en ruimte bij annulatie 48h op voorhand.


Voor annulatie 24h op voorhand is er een annulatiekost van 50% (op het totaalbedrag van de sessie), alsook voor een eerste no-show of annulatie op de dag zelf. Voor een tweede no-show of annulatie op de dag zelf, zal ik je vragen de sessie volledig te betalen. Kosten kunnen eventueel éénmalig kwijtgescholden worden, mits overmacht en mits degelijke communicatie en inplannen van een nieuwe sessie. Bij herhaling zullen we evalueren hoe we concrete afspraken kunnen maken rond dit gegeven die voor beide werken.


Voor meerdaagse trainingen, trajecten of retreats geldt de annulatieregeling vermeld op de webpagina voor deze training/traject of retreat.

  • Respecteer de omgeving en het materiaal.
  • Voor brieven voor de mutualiteit, arbeidsgeneesheer, etc. vraag ik 10 euro per brief.
  • Alle tarieven op de site zijn inclusief BTW (21%) voor particulieren, en exclusief BTW (21%) voor zelfstandigen die een factuur wensen te ontvangen, tenzij anders vermeld.
  • Ik ben lid van de Beroepsvereniging voor Creatieve Therapeuten BVCT-ABAT.
  • Bedrijfsgegevens Bliss Central⎪Christie Di Perna; K.B.O.-nummer: BE0701.655.438; IBAN BE 23 7360 5050 0991
>